2013-2014 Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt İşlemleri!

admin 26 Ağustos 2013 32
2013-2014 Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt İşlemleri!

Açık Öğretim Lisesine  Kimler Başvurabilir?

Açık Öğretim Lisesine yeni   kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri   ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin HEM Halk Eğitim Merkezleri ve MEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine  gitmesi   gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesine   kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
a) İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olanlar ile   ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,
b) Orta öğretim okullarının ara sınıflarından (meslek   liseleri dahil) tasdikname alanlar,
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan öğrenim   düzeylerini gösteren denklik belgesini yaptıranlar, (Açık Öğretim Lisesi Ortadoğu Programı kapsamında, Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt ve İran’daki vatandaşlarımız yeni kayıt için, bulundukları yerdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Okullarına başvurabilirler. Aynı zamanda Eğitim Ataşelikleri ve Eğitim Müşavirliklerinden de bilgi alabilirler. Yeni Kayıt şartları buralardaki vatandaşlarımız için de aynıdır.)

Açık Öğretim Lisesine   2013 yılı hangi tarihlerde kayıt yapılmaktadır?

1.   Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 26 Ağustos – 04 Ekim  2013 
2.   Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 03 Şubat – 14 Şubat 2014

Açık Öğretim Lisesine nerelerden başvurulur? Başvuru   yerleri neresidir? 

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri,

Açık Öğretim Lisesine başvuru sırasında ne kadar ücret ödenmektedir?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci   adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini yatırmak zorundadır.  2013 yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen 25.00 TL.’nın

 • 20.00TL.’si Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk   Bankasının ( Halk Bankası havale ücreti almaktadır) herhangi bir   şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Kurumsal Tahsilât Programı aracılığı ile ödenecek.
 •  5.00TL.’sini ise   kaydını yaptıracağı Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okul müdürlüklerine okul aile birliğinin makbuzu karşılığında ödenecektir.

Açık Öğretim Lisesi katılım   bedelini ilgili bankaya yatıranların katılım bedelini yatırdığına dair   bilgiler sistem üzerinden görünmektedir. Katılım bedelini yatırmayan veya   eksik yatıranların/ yanlış yatıranların kayıtları sistem tarafından  yapılmamaktadır.

aciklise-yeni-kayit-islemleri

 

Açık Öğretim Lisesine kayıt Başvuru Evrakları Nelerdir?

A. İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması   kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da   denklik belgesinin aslı,
d)
İlk Öğretim Okul, Ortaokul veya imam-hatip   ortaokulunu tamamlama belgesinin aslı, (tamamlama belgesi kayıp   olanların tamamlama kayıp belgesinin aslı),
e) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka   dekontunun aslı,
f) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan   alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

B. Orta Öğretim Ara   Sınıflarından Ayrılanlar;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm   ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı,   (Ek 2 belgesi)
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan   alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Not: Açık Öğretim Lisesine   tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilerin tasdiknamesinin ikinci sureti ile   ortaokul/ilköğretim okulu diploması, tasdiknameyi kesen okuldan kayıtları   alan okullarca istenecektir. Yeni kayıt olan öğrencilerden tasdiknameleri e-okul   üzerinden kesilmiş olanların, geldiği okuldan tasdiknamelerinin ikinci   suretleri istenmeyecek ancak ortaokul/ilköğretim okulu diploması   istenecektir.

C. Yurt Dışında Öğrenim   Görmüş Olanlar;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm   ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim   Müdürlüklerinden alınan, kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan   alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

D. Açık Öğretim Lisesinde   kayıtlı ancak öğrencilik durumu “silik” olanların başvuruları: Sistem üzerinde öğrencilik   durumu silik olan öğrencilerin evrakları kaydını alan okulda bulunması   nedeniyle bu öğrencilerden evrak istenmeyecektir.Yeni kayıt alacak okullar bu   öğrencilerin kayıtlarını sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki “Silik   Öğrenci Aktifleştirme” butonundan yapacaklardır. (Bu işlem halk eğitimi   merkezi müdürlüklerince de yapılabilecektir.)
a) Öğrenci numarası ve TC Kimlik numarası beyanı,
b) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.

E. Açık Öğretim Lisesinden   Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Tasdiknameli Form C işlemi)
a) Öğrenci numarası ve T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm   ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf.
c) Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
d) Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan   alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

F. Meslekî   Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış veya halen kayıtlı öğrenci:
Mesleki   Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan   öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler il ve   ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten   meslek liselerine müracaat edeceklerdir. Bu öğrencilerin işlemleri müracaat   edilen meslek liseleri tarafından sistem üzerinden öğrencilik durumu aktif   yapıldıktan sonra (tasdiknameli form c işlemi tamamlandıktan sonra) Açık   Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış ancak tekrar kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe (dilekçe örneği web sitesinde mevcuttur).

Not: 2000   yılı öncesinde Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış öğrencilerden, T.C.   kimlik numarası sistemde kayıtlı olmadığı için katılım belgesini anlaşmalı   bankalara yatıramayan öğrenciler, T.C. kimlik numarasını Açık Öğretim Lisesi   Bilgi Yönetim Sistemine işletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki   öğrencilerimiz durumlarını anlatan dilekçeyle birlikte nüfus cüzdanının   fotokopisini Açık Öğretim Lisesinin 0312 296 94 92 nolu faksa göndermeleri   gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi için   Mezuniyet Şartları Nasıldır?
a) Açık Öğretim Lisesine   alansız (alan yok) olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet şartları.
– Öğrenim gördüğü toplam   dönemin en az 8 veya üzeri olması,
– Toplam kazanılan kredinin   en az 192 veya üzeri olması,
– Ortak derslerin tamamını   başarması veya muaf olması. Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması   nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesinde en az   bir dönem sınava katılmış olması gerekmektedir.

Ders Seçimi: 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim   yılında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına gireceği   dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimlerini öğrenci numarasını ve kişisel   şifrelerini kullanarak öğrenci giriş adresinden yapılacaktır. Ders seçmeyen öğrenciler   sınava giremez.

Kitapların alınması: Ders seçimi yapan öğrenci   seçmiş olduğu derslere ait çıktıyı sistem üzerinden alarak bölgelerinde   bulunan kitap dağıtımı yapan okul müdürlüklerine kitap çıktısıyla birlikte   müracaat ederek kitaplarını alacaklardır.

Açık Öğretim Lisesinde Sınav Şekli Nasıldır?  

1. Sınav Şekli ve Tarihi Açık Öğretim Lisesi sınavları   dönem sonlarında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav   Hizmetleri Grup Başkanlının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla   çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.Sınavlarda;

 • Her dersten 20 soru   sorulmaktadır,
 • Her soru 4 seçeneklidir,
 • Her doğru cevabın değeri 5   puandır,
 •  Sınavda başarılı olabilmesi   için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap verilerek 45 puanın alması   gerekmektedir.
 • Yanlış cevap doğru   cevapları götürmemektedir.

2. Sınava Giriş   Belgelerinin Alınması

 •  Sınava Giriş Belgeleri   www.aol.meb.gov.tr yayınlanacaktır. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir   evrak gönderilmeyecektir. Bu adresten alınacak bilgisayar çıktısı ile sınava   girilecektir.(Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise sisteme fotoğrafınızı   ekleterek fotoğraflı çıktı belgesi alınacaktır.)
 •  Sınav Giriş Belgesini   dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri   mutlaka görünüz.

3. Sınav Günü Yanınıza   Almanız Gerekenler

 • Resimli Nüfus Cüzdanı   (ehliyet, pasaport vb.).
 • Açık Öğretim Lisesi Kimlik   Kartı (varsa).
 • Açık Öğretim Lisesi Sınava   Giriş Belgesi (sistem üzerinden alınır).
 • Sınav günü yanınızda kurşun   kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
 • Size verilen cevap kâğıdının   adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

4. Sınavların   Değerlendirilmesi

Sınavlar bilgisayar ortamında   değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular   hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli   olunuz. Sınavlar yapıldıktan sonra,   cevap kâğıtları Sınav Hizmetleri Grup Başkanlığında optik okuyucularla   okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme   programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır.   Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için   sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

5. Sınav Sonuçlarının   Duyurulması

Sınav sonuçları internet   kanalıyla www.aol.meb.gov.tr adresinden öğrencilere duyurulacak olup, sınav   sonucuna göre bir sonraki dönem için kayıt yenilemeyi ve ders seçmeyi   unutmayınız. Sınav sonuçlarına itiraz   başvurusu; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner sermaye   hesabına 10 TL yatırıldıktan sonra, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel   Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı’na, itiraz   dilekçesinin ekine ücret makbuzu konuşarak gönderilecektir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar da, sınav sonuçlarının internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne” yapılacaktır. Bu konudaki itirazlarınız için Açık Öğretim Lisesine başvurmayınız.

a. Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına 10 TL (On TL KDV Dahil), sınav itiraz ücreti
ödedikten sonra, alınan banka dekontu/makbuzu, sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
b. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
c. Faks ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d. İtirazların cevaplanmasında “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü” genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE   İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT TÜRKİYENİN   HERYERİNDEN ARAYABİLİRSİNİZ.
Açık Öğretim Lisesi   Yazışma adresi: MEB Yenilik ve Eğitim   Teknolojileri Genel MüdürlüğüKonya Yolu Üzeri (Gazi   Hastanesi Karşısı)06500 Teknikokullar-ANKARA Meslekî Açık Öğretim   Lisesi Yazışma Adresi MEB Yenilik ve Eğitim   Teknolojileri Genel MüdürlüğüKonya Yolu Üzeri (Gazi   Hastanesi Karşısı)06500 Teknikokullar-ANKARA
Santral……………………………………………..:0   312 296 94 00
AÖL Halkla   ilişkiler……………………………….:0 312 296 94 77
MAÖL Halkla   ilişkiler…………………………… :0 312 296 94 74
Açık Öğretim Lisesi Faks………………………….:0   312 296 94 92
Meslekî Açık Öğretim Lisesi   Faks………………..:0 312 296 94 93

32 Yorum »

 1. aol2013 30 Ağustos 2013 at 23:12 - Reply

  Lise 9.cu sınıftan Mesleki Eğitime geçmek istiyorum. Isteğim Bilgisayar Teknisyenliği, şu anda karnemde Dil Anlatım dahil 5 zayıf var ama 9 dersten geçiyorum, bu durumda AOL’e başlayınca tekrar her dersten imtihana girmem gereklimi? Yoksa sırf zayıf olanlardanmı imtihan gerek?
  Teşekkürler.

  • admin 30 Ağustos 2013 at 23:21 - Reply

   Sistem hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız…

 2. mawi 05 Eylül 2013 at 22:40 - Reply

  merhaba benim sorum mesleki liseden düz liseye açıkögretimde geçiş şansımız varmı varsa ne yapmalı şimdiden teşekkürler

  • admin 05 Eylül 2013 at 23:00 - Reply

   Evet AÖL’e dilekçe vererek geçiş yapabilirsiniz.

 3. AçıkLise 08 Eylül 2013 at 20:36 - Reply

  İyi günler ben bu sene için aöl’e kayıt oldum şu an ön kayıttayım kaydın aktif olmama ihtimali var mı ?(Eksik bir belgem yok, ücreti ödedim)

  • admin 08 Eylül 2013 at 21:32 - Reply

   1 ay içinde aktif olursunuz.

   • AçıkLise 10 Eylül 2013 at 00:01 - Reply

    Çok teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak kayıt olunca iki kağıt veriyorlarmış öğrenci no şifre vs. olanı verdiler ancak diğerinin çıktısını alamadıkları için veremediler. Görevli memur o önemli değil dedi. Bir sıkıntı çıkarır mı ?

    • admin 10 Eylül 2013 at 01:44 - Reply

     Sıkıntı çıkmaz.

 4. yasin aydın 26 Eylül 2013 at 03:13 - Reply

  iyi günler beni bi sorum olucaktı ben lise 1 sınıfta kaldım bida okuyup geçtim 2 sınıfta kaldım bidaha okuldan atıldım açık düz liseye kayıt olucagım çin bana kaç kredi verirler kaç senede bitirebilirim.

  • admin 26 Eylül 2013 at 03:22 - Reply

   Sistem hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız…

 5. lisan tozlu 26 Eylül 2013 at 05:20 - Reply

  Merhaba 2000-20001 meslek lisesi bilgisayar bölüm öğrencisiyim. Beceri eğitim sınavına raporlu oldugum icin katılmadım ve sınav hakkım doldu.. Ve okul tastiknanemi verdi. Gecen yıl açık öğretime kayıt oldum ancak derste secmedim sınavlarada girmedim.Mesleki açık öğretimden düz lise acık öğretime gecmek istiyorum cunku yüzyüze eğitim mecburiyeti varmış.Ve yaptıgım stajı yenıden yapmam gerekiyormuss. Bölüm dersleri kredilerim ortadan kalktığı için silinecek kültür derlerinden ortalama kaç kredim vardır. İlginize tesekkürler.

  • admin 26 Eylül 2013 at 06:52 - Reply

   Geçtiğiniz derslerin kredisini alırsınız. Tasdikname bilgileriniz sisteme girildikten sonra alacağınız kredi belli olur.

 6. omer sahin 27 Eylül 2013 at 20:38 - Reply

  Hocam ben askerdeyim suan lise 2 den terkim kayitlar bugun yani 27 eylul 2013 de sonmus uzatilma veya mazeret bildirme gibi bi durumum olabilirmi v kayit yaptiramazsan bidaha en erken nezaman aöl kayit yaptira bilirim simdiden tesekkulerr

  • admin 28 Eylül 2013 at 01:49 - Reply

   Yeni kayıtlar 4 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır. Sistem hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız…

 7. ekrem özdemir 18 Kasım 2013 at 18:18 - Reply

  Merhaba 10.11.1986 yılında Kadıköy imam hatip lisesinden tasdikname aldım.Tasdiknamemde 1984-1985 öğretim yılında lise üçüncü sınıfa devam etmiştir,hadis,matematik,fizik ve İngilizce derslerinden başarısızdır yazılı ayrıca Dört dönem imtihan hakkı saklıdır deniyor.Ben nasıl lise diploması alabilirim normal lisede olabilir bana yardımcı olursanız sevinirim

  • admin 20 Kasım 2013 at 00:18 - Reply

   AÖL yada MAÖL’e kaydınızı yaptırarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

 8. Buse 06 Aralık 2013 at 05:29 - Reply

  Hocam matematik 1 kitabın üzerinde 9 yazıyor …. yeni müfredata göre hangi ünitelerden sorumluyuz?

  • admin 07 Aralık 2013 at 04:09 - Reply

   Matematik 1 seçtiyseniz 1. üniteden sorumlusunuz.

 9. Hakan 15 Aralık 2013 at 03:50 - Reply

  Ben 12.sınıf Genel Lise öğrencisiyim.Ben İkinci dönem açık liseye gerçersem hangi derslerden zorunlu olarak geçmek mecburiyetinde olacağım kredim 192 yi geçmiş olsun diyelim ki benim dil anlatımıda geçtiği mi farz edelim mezun olabilir miyim bilgi verir misiniz?

  • admin 15 Aralık 2013 at 05:36 - Reply

   En az bir sınava girip zorunlu derslerinizi verir ve 192 krediye ulaşırsanız mezun olursunuz.

 10. Kübra Öksüz 18 Aralık 2013 at 07:03 - Reply

  Hocam ben lise 1i yarı dönemde bıraktım sımdı aöl kayıt yapmak ıstıyorum 3 şubattan itibaren 2.dönem için kayıt yapsam gecerli olurmu ?

  • admin 18 Aralık 2013 at 22:52 - Reply

   Olur.

 11. Selda Gül 20 Aralık 2013 at 19:17 - Reply

  Bende lise 3deyim 1.dönemi yarıda bıraktım açıkoğretim genel liseye kayıt için 3-14 şubatta kayıt olabilirimiyim

  • admin 20 Aralık 2013 at 21:23 - Reply

   Olabilirsiniz.

 12. hatice 19 Ocak 2014 at 16:16 - Reply

  Ben yurtdışında yasiyorum tatiller nedeniyle kayit Tarihi zamani orda bulunamiyom bizim tatiller türkiyeye uymuyor o yuzden internetten kayit yapmam mumkun mu veya baska bir yolu varmi?

 13. ALİ ERSOY 05 Şubat 2014 at 04:09 - Reply

  iyi akşamlar kız kardeşim açık ilköğretim son sınıf sınavlarına girdi. liseye geçtimi kaldımı belli değil. mezuniyet kontrolündesiniz yazısı ile karşılaşıyoruz. şuan lise kayıtları başlamış durumda . bu belirsizlik ne zaman sonuçlanır. yani lise kayıtları bitmeden bu belirsizlik giderilir mi?

  • admin 05 Şubat 2014 at 04:27 - Reply

   Konu hakkında AİO müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

 14. uğur demiray 06 Şubat 2014 at 01:48 - Reply

  açık lise birinci dönem sınavına girdim 2. dönem için tekrar kayıt yenilemem mi gerekiyor. gerekiyorsa benim yerime abim gitse oluyormu kayıt yenile meye

  • admin 06 Şubat 2014 at 01:54 - Reply

   Tekrar kayıt yenileteceksiniz.

 15. fatmagül 05 Aralık 2014 at 15:20 - Reply

  1.dönem yarısında kayıt yaptırma olurmu

  • admin 05 Aralık 2014 at 15:24 - Reply

   AÖL’e 2. dönem kayıt yaptırabilirsiniz.

Yorum Yapin »