Katsayı Uygulaması Kalktı!

0
1.007 views

YÖK Genel Kurulu’nda alınan kararla, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulamasının ”kaldırıldığı” bildirildi.

YÖK Genel Kurulu, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında 30.11.2011 tarihinde yaptığı toplantıdan Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerini de ilgilendiren sürpriz bir karar çıktı.

Toplantıda üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulaması ele alındı.

Katsayı uygulamasının her aday için 0.12 olarak belirlendiği, sınava giren adaylar arasında fark kalmadığı için bundan böyle katsayının fiilen kaldırılmış olduğu kaydedildi.

Bu kararla, Açık Öğretim Lisesinde Alanlı ve Alansız okuyan öğrenciler arasında bir fark kalmadığı gibi, Açık Lisede her hangi bir alanda okuyan öğrenci, Yükseköğretime giriş sınavlarında farklı bir alanı seçse bile her hangi bir puan kaybına uğramayacaktır.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kanunu’nun 2547 sayılı ”Yükseköğretime Giriş” maddesinde, ”Mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir” hükmü yer alıyor.

Mevcut uygulamada, üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin yerleştirme puanları hesaplanırken kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0,15 katsayısıyla, alan dışı tercihte ise 0,12 katsayısıyla çarpılıyordu.

CEVAP VER