Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencilerin hangi bilgileri incelenir?

0
647 views

Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları ve ek sınavlar sonucunda mezuniyet aşamasına gelmiş ve Açık Öğretim Lisesine 2011 ve sonrasında kayıt yaptırmış öğrencilerin “Öğrencilik Durumu” “Mezuniyet İncelemesinde” yapılmaktadır.

Sınavlar sonrasında mezuniyet için gerekli şartları sağlayan öğrencilerden;

Açık Öğretim Lisesine 2010 ve daha önce kayıt olan (dosyası Açık Öğretim Lisesinin arşivinde bulunan) öğrencilerin dosyası Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce incelenip, güncellendiğinden bu öğrencilerin öğrencilik durumu  “Mezun” durumuna getirilir.

Açık Öğretim Lisesine 2011 ve sonrasında kayıt olan (dosyası il ve ilçelerdeki irtibat bürolarının arşivinde bulunan) öğrencilerin dosyaları bulundukları irtibat bürolarından istenerek, diploma işlemleri için mezuniyet güncellemesi yapılır, inceleme sonucunda irtibat bürosu görevlilerince Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine verileri doğru girilenlerin öğrencilik durumu “Mezun” yapılmakta, inceleme sonunda mezuniyet şartlarını taşımayan öğrencilerin öğrencilik durumu yeniden “Aktif” yapılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır.

“Mezuniyet İncelemesinde” olan öğrencilerin;

1. Kayıt evraklarının geçerli olup olmadığı,

2. Öğrencinin kayıt esnasında getirmiş olduğu belgelerdeki (tasdikname, denklik belgesi vb.) notların sisteme doğru işlenip işlenmediği,

3. Devamsızlıkların dikkate alınıp alınmadığı,

4. Dönemlerin doğru işlenip işlenmediği,

5. Öğrencinin mezun olduğu ortaokul veya ilköğretim okulu bilgilerinin doğru girilip girilmediği,

kontrol edilir, yanlış ve eksiklikler düzeltilir.

İnceleme sonucunda çok az da olsa (not, devamsızlık, dönem vb.) sisteme yanlış işlenen verilerden dolayı mezuniyeti olumsuz yönde etkilenen öğrencilerin  öğrencilik durumu “Aktif” yapılmakta, yanlış girilen verileri düzeltilmektedir.

Öğrencilik durumu “Aktif” yapılan öğrenciler mutlaka ek sınavlara veya dönem sınavlarına girmek zorundadır.

İnceleme sonunda mezun olan öğrenciler iş ve işlemlerini yaptırdığı (dosyasının bulunduğu) irtibat bürosundan “Mezuniyet Yazısı” veya “Çıkma Belgesi” alabilirler.

CEVAP VER