2013 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU ŞARTLARI

2
996 views

2013 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN AÖL ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR

 2014 Başvuru şartları için tıklayınız.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4. sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2013 yılı  içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi  birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 250 puan  almış olmak,

d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların  eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012  yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2,  YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde,  düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1  Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2013) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve  askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak,  askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış  olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01  Ekim 1988 – 01 Ekim 1995 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış  erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1995 tarihleri arasında doğmuş  olmak),

f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu  olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi,  randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık  ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun  temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin  gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde  çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında  herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan  dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm  giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla  sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak  mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş  olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Kasten işlenen ve Türk Ceza Kanunundaki suçun ilgili  maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar  ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan  dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)

2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,

4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.


BAŞVURU ŞEKLİ

 • İnternet Üzerinden Ön Başvuru

  Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 25 Nisan – 11 Mayıs 2013 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır. 

  Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

  İnternetten ön başvuru yapan adayların 30 Nisan – 11 Mayıs 2013 tarihleri arasında sınav merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları  gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuru  yapabilirler. Adaylar başvurdukları bölge merkezinde Aday Değerlendirme  ve Seçme Sınavlarına girmek zorundadırlar. İnternet üzerinden ön  başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen  tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi  için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz.

  BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

   1-Sınav Başvuru dilekçesi, ( http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır)
  2-Aday Tanıma Bilgi Formu (http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır)
  3-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu,
  4-Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar.  (Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş T.C. Kimlik Numaralı  olacaktır.)
  5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin  aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneğini getireceklerdir.  Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden  Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.  (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını  temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise  Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı  sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına  kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak  tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi  bir denklik belgesi istenilmeyecektir)
  6-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe  konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve  Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4  adet zarf içerisinde vesikalık fotoğraf,
  7-Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,
  8-Askerlik hizmetini yapan Adaylar için ” Askerlik Terhis Belgesi” aslı ve fotokopisi,
  9-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve  çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan  alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi  istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)
  NOT:
  Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda  kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis  Meslek Yüksekokullarında Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO  Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde  yeniden başvuruda bulunabilirler.

  AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA DAHİL ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEZ
  a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
  b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,
  c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,  Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan,  sınavı geçersiz sayılan,
  d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
  e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

  İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

  YGS sonuçları açıklandıktan sonra 25 Nisan -11 Mayıs 2013 tarihleri arasında

  BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ

  30 Nisan-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında. (1 ve 6 Mayıs tarihleri hariç)

  BAŞVURU ÜCRETİ: 50 blank (Elli Türk Lirası).

  BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI: Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 30 Nisan – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında yatırılacaktır.

   

  ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ

  21 Mayıs – 02 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.  ( 27 Mayıs hariç )

  YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ

  Yazılı sınavda Adaylara orta öğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel  Kültür Bölümlerinden oluşan 120 sorul bir test uygulanacaktır. Testteki konular ve ağırlıkları;

  • Genel Yetenek : Türkçe (%30), Matematik (%30),
  • Genel Kültür : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),  Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10),  Güncel ve Kültürel Konular (%10),

   

  İRTİBAT ADRESİ

  Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA WEB ADRESLERİ:

  • http://pmyo.pa.edu.tr
  • http://www.egm.gov.tr
  • http://www.pa.edu.tr

  TEL : (0312) 412 54 00

  2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU MERKEZLERİ

  POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 06830 Tel:0 312 412 54 00 Fax: 0 312  499 70 33 A.GAFFAR OKKAN PMYO Silvan Yolu 12. Km. DİYARBAKIR 21000 Tel: 0 412 326 12 51 – 53 Fax: 0 412 326 10 65
  AFYONKARAHİSAR PMYO Hasan Karaağaç Mah. İzmir Karayolu Üzeri 2.Km. AFYONKARAHİSAR 03100 Tel : 0 272 213 17 42 Fax : 0 272 213 44 90 AKSARAY PMYO Konya Yolu Üzeri 7.Km. AKSARAY  68100 Tel : 0 382 215 34 30 – 31 Fax : 0 382 215 38 38
  ADANA KEMAL SERHADLI PMYO Yaşar Doğu Cad. Yüreğir / ADANA 01330 Tel : 0 322 346 09 67 – 68 Fax : 0 322 346 0969 BALIKESİR PMYO Pamukçu Kasabası İzmir Yolu 13.Km. Pamukçu / BALIKESİR 10140 Tel : 0 266 257 11 92 – 93 Fax : 0 266 257 11 95
  ERZURUM PMYO Atatürk Bulvarı Palandöken / ERZURUM 25070 Tel : 0 442 315 72 87 Fax : 0 442 315 26 69 ELAZIĞ Z.AĞAR PMYO Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. ELAZIĞ  23100 TEL : 0 424 247 69 20 – 21 Fax  : 0 424 247 69 2
  GAZİANTEP PMYO Güven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad. Şehit Kamil / GAZİANTEP  27060 Tel : 0 342 321 06 38 – 39 Fax : 0 342 321 36 55 HATAY PMYO İskenderun Karayolu Üzeri 11.Km. HATAY  31100 Tel : 0 326 267 33 89 Fax : 0 326 267 33 58
  İSTANBUL Ş.BALCI PMYO Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad. Florya / İSTANBUL  34153 Tel : 0 212 624 32 92 Fax : 0 212 425 01 94 İZMİR R.ÜNSAL PMYO Menderes Cad.. Şirinyer / İZMİR  35120 Tel : 0 232 487 13 45 Fax : 0 232 487 37 52
  KAYSERİ PMYO Erkilet Bulvarı  Kocasinan / KAYSERİ  38090 Tel: 0 352 351 02 1 3 -14 Fax : 0 352  351 02 15 KASTAMONU PMYO Saraçlar Mah. Huzurevi Cad. KASTAMONU  37100 Tel : 0 366 212 48 35 Fax : 0 366 215 24 26
  KIRIKKALE PMYO Erenler Mah.Şht.Onbaşı Murat SITKI Cad. Yahşihan  / KIRIKKALE Tel : 0 318 224 68 75 -76 Fax : 0 318 224 68 74 KONYA EREĞLİ PMYO Toros Mah. Ereğli / KONYA 42320 Tel: 0 332 712 45 46 Fax : 0 332 712 37 57
  MALATYA PMYO Ankara Asfaltı 7.Km. MALATYA  44110 Tel : 0 422 238 00 01 – 02 Fax : 0 422 238 00 04 NİĞDE PMYO Hıdırlık Mevki Kayseri Adana Karayolu NİĞDE  51100 Tel : 0 388 233 04 01 -02 -03 Fax : 0 388 232 04 00
  SAMSUN 19 MAYIS PMYO Bafra Karayolu Üzeri 25.Km. SAMSUN  55290 Tel : 0 362 467 15 80 – 81 Fax : 0 362 467 15 83 TRABZON PMYO Yalı Mah. Polis Okulu Cad. Pelitli / TRABZON 61010 Tel : 0 462 334 35 93 Fax : 0 462 334 30 29
  YOZGAT PMYO Fatih Mah. Çamlık Mevki YOZGAT 66100 Tel : 0 354 212 50 90 Fax : 0 354 212 01 18

2 YORUMLAR

CEVAP VER