Açık Lise Dilekçe Örnekleri

16
7.489 views

YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEN YA DA GÖNDERİLEN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereği;;

 1. Mutlaka Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası  olmalıdır,
 2. Mutlaka İş veya ikametgâh adresinin yazılması gerekir,
 3.  Faks, yada mail yolu ile gönderilen dilekçeler işleme konulmaz.

Yukarıdaki şartlara uymayan dilekçeler müdürlüğümüz tarafından işleme konulmaz. Belli başlı işler için tarafımızdan hazırlanmış dilekçe örneklerini aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz.  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu için tıklayınız.

1. AÇIK LİSE ÇIKMA BELGESİ İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. AÖL Müdürlüğünden Çıkma Belgesi alabilmek için VAKIFBANK, ZiRAAT BANKASI yada HALK BANKASI’nın herhangi bir şubesine,T.C. Kimlik Numarasına 10 YTL diploma harcının  yatırıldığına dair banka dekontu (1 nüsha), T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ve Çıkma Belgesi istek dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile AÖL Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine başvurulması gerekmektedir. Eğer Çıkma Belgesini öğrenci vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve faks yolu ile yapılacak olan başvurular kesinlikle işleme alınmamaktadır.

 (DOC) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF)  Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

2. AÇIK LİSE DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının internette açıklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra, mezuniyet koşullarını sağlayan ögrencilerin diplomaları müdürlükçe basılarak illerdeki irtibat bürolarına gönderilir. Öğrenciler diplomalarını buralardan alırlar. Ancak süresi içerisinde diplomasını almayan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Lisesine geri gönderilir.

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi AÖL Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurması gerekmektedir.

 (DOC) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) Diploma İade İsteği dilekçe  örneği için tıklayınız.

 

3. AÇIK LİSE DİPLOMA KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Öğrencilerin daha önce Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomalarını kaybetmeleri durumunda öğrenci bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurması gerekmektedir.Öğrenci ayrıca dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen zayi ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin mutlaka bulunması gerekmektedir.Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan başvurular kati suretle  dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 (DOC) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.

 (PDF) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.

 

4. AÇIK LİSE ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin Açık Lisede okuduğunu gösteren Öğrenci Belgesi almak istediği taktirde bir dilekçe ile Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçe örneklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 (DOC) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

 (PDF) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

 

 

5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Özellikle Öğrenci Belgesi alamayacak öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde ki durumlarını göstermek üzere belge talep etmeleri durumunda Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce bu belge düzenlenmektedir.Öğrenci Durum belgesi için öğrencilerin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Şu an itibari ile inter ortamında olmayan ve bu belgeyi talep eden öğrenciler, AÖL Açık Öğretim Lisesi  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 (DOC) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

 

6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AÖL Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerin bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

DİKKAT!

 • Tasdikname belgesi,

1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,

2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

 

Açık Öğretim Lisesinde Öğrencilik durumu Aktif olan öğrencilerin tasdikname belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi veya 1 ay sonrası alınabilecektir. Bu süreler içerisinde tasdikname belgesi verilmez. Açık Lise Öğrencilik durumu Donuk veya Silik olan öğrenciler için bu durum geçerli değildir.

7. AÇIK LİSE TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AÖL Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencinin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak  Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere, ifadesi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

 

 

8. AÇIK LİSE TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bu belge öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Bürolarına başvurması gerekmektedir.

Şu an için Açık Öğretim Liseleri İrtibat Büroları bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Açık Öğretim Lisesi Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Transkript dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) TransKript dilekçe örneği için tıklayınız.

 

 

9. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MAÖL Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler, isterlerse AÖL Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde geçiş yapabilirler.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) dilekçe örneği için tıklayınız.

 

10. ÖĞRENCİNİN AÇIK LİSEDEN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİ

Zaman zaman mezun olmaya hak kazanmış ancak, henüz çıkma belgesi ya da diploması basıma hazır hale gelmemiş öğrenciler için verilebilecek yazıdır. Çıkma ya da diploma yerine geçmemesine rağmen bazı kurumlar geçici bir süre için bu belgeleri talep edebilmektedirler.

Yazı örneği aşağıdadır.

 (PDF) mezun yazısı örneği için tıklayınız.

16 YORUMLAR

 1. imam hatip lisesi 2.sınıtan terkim.liseyi açıktan düz liseden bitirdim.ama şimdi kuran kursu öğreticiliği istiyorum ve imam hatibi bitirmek istiyorum ne yapmalıyım.bu arada kendimi denemek için girdiğim yeterlilik sınavınıda geçtim tabii imam hatip mezunu olmadığım için bi işe yaramıyor. lütfen bana yol gösterin

 2. iyi günler admin bey bana yardımcı olursanız sevinirim.net bi cevap bulamadım çünkü.Ben mesleki açıköğretim lisesi (20032) Bilişim teknolojileri (4176) web programcılığı mezunuyum.Ben astsubay meslek yüksekokullarına girme imkanım var mı?Hava,jandarma,deniz veya kara astsubay meslek yüksekokullarına girme şansım nedir.Baktım hava,kara,jandarma,kara astsubay meslek yüksekokullarının eğitim şartlarında okul türü olarak 20032 Gözükmemektedir.kaynak okulları belirtmişler.bu kaynak okullar dışında başvurular alınmayacak gibisinden.Yardımcı olursanız teşekkür ederim.

 3. arkadaslar gecen sene iki ek sınav yapıldı birincisine mezun olmasına 30 kredisi kalanlar girebilir denildi peşinden ikinci ek sınav yapıldı mezun olmasına 30 kredisi kalanlar girebilir denildi. 31 kredisi kalanlar birinci ek sınava giremedi bu nedenle ikinci ek sınavada giremedi ikinci ek sınavın bir anlamı kaldımı sizce

 4. yani birinci ek sınavda 30 kredili ders secebilirsiniz. veyada son 30 kredisi kalanlar girebilir diye bir zorunluluk olmaması ihtimali varmı birinci ye giremeyen ikin ciye zaten giremiyor kredi aynı durduğu için

 5. mesleki açık öğretim lisesi öğrencisiyim toplam kredim 266 alan 129 zorunlu dersim kalmamıştır. bölümüm büro yönetimi ve sekreterlik yüz yüze eğitim derslerim var son sınıftan yazışma, ofis programları, ticari hesaplamalar bunlardan devamsızlıktan sınıfta kalmakta bulunmaktayım. evlilil dolayısıyla denizliye geldim fakat burda bölümüm yok yardımcı olur musunuz ne yapmam lazım 3 dersten sınava girersem mezun olacağım ama olmuyor yardım lütfennn

 6. merhaba ben ek sınavdan mezun oluyorum ama üniversite kayıtları ağustosta olacakmış.ben öğrenci durum belgesi ile üniversiteye kayıt yapabilirmiyim? ek sınavlar eylüldeymiş o yuzden.

 7. ben açıköğretime kayıt oldum 2 sınava girdim fakat devam edemedim şimdi diplomamın iadesini istiyorum istanbulda ikamet ediyorum nereye başvurmam ve neler yapmam gerekiyor.

  • Tasdikname isteğinde bulunan öğrencilerden Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomasını da isteyenlerin yazmış oldukları Tasdikname istek dilekçelerinde bu durumu mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Arkasına Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce not düşülen Ortaokul/İlköğretim Okulu diploması Tasdikname ile birlikte gönderilmektedir. Tasdikname belgesi istenmeden, Ortaokul/İlköğretim Okulu diploması tek başına gönderilmez.

 8. ben 1 yıldır aölden mezunum diplamomu ilden değilde ilçeden alabilirmiyiz posta veya diplamo iade dilekçesiyle bulunduğum ilçeden nasıl alabilirim

CEVAP VER